Úvod   Číslo 1   Číslo 2   Číslo 3   Číslo 4   Číslo 5   Číslo 6   Číslo 7   Číslo 8   Číslo 9  

F A F L   N E W S

Ročník 1, číslo 8 25.července 1995

Erární brýle.
J
istě jste si všimli postupného zvětšování písma, kterým je tento list tisknut. Po vytištění prvního čísla přišli ze strany některých čtenářů stížnosti, že vzhledem ke svému slabšímu zraku již na to bohužel nevidí. A tak jsem písmo zvětšil. Ani to však nestačilo. Musel jsem tudíž trpělivě používat písmena větší a větší. Je však taky nějaká hranice a za tu jsem se pustit nemohl. Konečně se našlo řešení z druhé strany a jednoho z oněch slabozrakých pánů napadlo přinést do hospody brýle. Jsou k dispozici u výčepu a jsou volně k zapůjčení pro čtení v naší hospodě. (SK)

Díky
š
éfredaktorovi Fafl News za milé překvapení v podobě dárků k svátku a narozeninám našim. Nezbývá než dodat, že porcelánové naddárky si sami našli své místo a tulí se k sobě na polici v naší téměř zařízené kuchyni. Super dekorace! (Markéta & Máca Cihlářovi)

A přece se jezdí!
V
pátek 21.7. cestoval Pegas osobním vlakem 18217 s odjezdem v 18.42 z Veselí do Suchdola. To, že vlak již na odjezdu měl zpoždění nelze snad ani považovat za výjimku. Pravý horor však nastal ve stanici Lomnice nad Lužnicí. Když zde vlak již nějakou dobu stál a k odjezdu se zcela evidentně neměl, jal se Pegas pídit po důvodech. Odposlechem zjistil následující. Ještě před příjezdem vlaku do stanice dal kdosi výpravčímu facku a ten odmítl pokračovat v práci. Na pracovišti se sice nacházel ještě další výpravčí, ten však, řka že mu skončila služba, odmítl cokoli dělat. Strojvedoucí osobního vlaku hrozil další fyzickou inzultací, když argumentoval tím, že má ve Velenicích jen krátkou přestávku a nestihne si dojít na pivo. V této vypjaté situaci do stanice přijela lokomotiva, jedoucí stejným směrem. Její strojvedoucí měl také pramalou radost z čekání. Na místo se dostavili i zástupci policie, kteří se snažili vypátrat původce celého incidentu, toho, který knockoutoval výpravčího. Ten však byl již dávno v prachu. Na místo byl dopraven i třetí výpravčí. Ten byl však alkoholem zmožen natolik, že pravděpodobně vůbec nechápal co po něm chtějí. Výpravčí, kterému skončila služba se nakonec uvolil k vypravení vlaků. Strojvůdce lokomotivy však se slovy, že už čekal dlouho, nastoupil do osobáku jedoucího zpět do Veselí. Následovala další chvíle dohadů, ale již se jim ho ukecat nepodařilo. A tak mohla cesta po více než hodinovém čekání pokračovat. (SK, námět Pegas)

Třes se, bídáku!
J
e to již pěkně dlouho, co jsem v dobré vůli půjčil jednomu člověku hru Soudruhu, nezlob se. Znal jsem ho z naší hospody od vidění a jelikož jí chtěl půjčit jen na týden, že si jí ofotí neměl jsem námitek. Tento bídák se však od té doby v naší hospodě neobjevil, natož aby hru vracel. Proto vyhlašuji po tomto individuu pátrání. Žádám svědky, kteří viděli, že mu hru půjčuji a znají jeho totožnost, aby mi o tom podali zprávu. (SK)

??!??!??!??!??!??!??!
K
lasik české literatury V.Vančura vložil do úst hrdiny Rozmarného léta větu : "Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastný". Na to letošní to pasuje perfektně. Během července nás navždy opustili dva naši výborní přátelé a kamarádi. První byl Vláďa Kukačků a nedávno Zdeněk Bob Míka. Nebudu tedy sáhodlouze vypisovat, jací to byli perfektní lidé, to ví každý nejlíp sám. A tak snad jen (vzhledem k tomu, že Vláďa, jakoby chtěl dodržet zásadu, že tělo má jít do hrobu zhuntovaný, kdežto Bob doplatil na svou snahu udržovat si výbornou fyzičku) mohu společně s dalším naším klasikem konstatovat : "To jsou ale paradoxy!" Čest vaší památce kluci ! (SK)

Ve středu 26.7. ve 14 hod. se na místním hřbitově uskuteční poslední rozloučení s naším přítelem a kamarádem Zdeňkem Bobem Míkou. Kdo chce, může ještě přispět na kytici, kterou hodláme jeho památce vzdát hold. Společný odchod je ve 13.30 od pivnice Arabela. Po skončení smutečního obřadu následuje vzpomínková akce na dvoře naší hospody.

Pepík má potomka.
Č
tvrtek nebyl pouze dnem zastíněným zprávou o Bobově neštěstí. Na druhou stranu byl i dnem plným radosti. Ráno v 6.35 se Pepíkovi Pešků narodila dcera Soňa (míry - 48 cm, 2.93 kg). Pokud platí pořekadlo, že čím více se potomek zapije, tím je zdravější, v případě Soničky lékaři asi ostrouhají. (SK)

Do ankety.
P
řestože poslední dobou navštěvuji HOSTINEC U JELENA velmi sporadicky, což je mi možno zazlívat ("Že jo, Jirko a přátelé!"), předplatil jsem si FAFL NEWS, což je list pro HOSTINEC přímo určen. Jsem z něho takřka omámen a tak bych se přihlásil do ankety, kterážto je vyhlášena článkem "Co budeme tisknout". Pokud do toho mohu mluvit, svoboda slova je krásná věc, ale já bych podobné věci v novinách mít nechtěl. Pominu-li slohovou úroveň článku, která u dopisovatele s pseudonymem Pižďuch nebude asi taková jako u ostatních přispěvatelů, zastavím se u obsahu. Myslím si, že určité intimní záležitosti by mohly zůstat soukromé, nebo si alespoň myslím, že nesnesou nevinnou bělost papíru. Někdo má rád vdolky a sní třeba i vokoralej a jinej zase holky a dá si třeba ne zrovna tu Miss. No a termín "mentálně retardovaná dívka" měl být zřejmě žertem, ale jak je na tom vlastně Pižďuch? Moje babička ho viděla a slyšela jen jedenkrát v životě, zrovna na mé bráně, a užila podobný termín, jen jsem mu víc rozuměl. Pižďuchu, promiň! Obhájím tě tím, že jsi historku nechtěl vykládat každému zvlášť u stolu čímž bys stejně soukromost Gambovi intimity porušil, a tak jsi to uveřejnil v listě. (Máca)

Ze sportu.
T
enisové dvorce ve Veselí se staly svědky utkání Zelenka, Havlíček versus Karták, Pípal. V utkání po setech 1:6, 4:6 a 2:6 zvítězila dvojice Karták, Pípal. Co rozhodlo? Na straně poražených zaujal kladným způsobem vlastně jen pan Havlíček svým výborným pohybem na kurtu ( určitě nejlepším ze všech čtyř aktérů). Záporem byla velká nervozita pana Zelenky, který mnohdy kazil i velmi lehké míčky. U vítězů upoutal naopak pan Pípal svým až stoickým klidem, zejména při dlouhých výměnách. Pan Karták výborně nahrazoval svou menší pohyblivost chytrými až vychcanými míčky, které neomylně nacházely nekrytá místa na soupeřově straně dvorce. Celý zápas byl odehrán ve strhujícím tempu a vzhledem k panujícímu vedru podali všichni hráči výkony na hranici svých možností (i s přihlédnutím k předcházejícímu dobrému obědu a nemalé konzumaci). (SK)

Somrák a papriky.
D
ostalo se ke mně pár informací z proběhnuvšího zplutí Lužnice(zúčastnili se např. Baťa, Venda Malachov, Somrák a další). Z nich zaujalo zejména Somrákovo zápolení s paprikami. Nejprve již v Suchdole, poté co zkonzumoval silně pálivou papriku a aniž si umyl ruce, jal se nasazovat si kontaktní čočky. Nasadit si je se mu sice podařilo, bohužel však zbytek dne proplakal. V Majdaleně již podobnou chybu neopakoval a zřejmě proto, že čočky neměl nasazeny, odhodil zbytek papriky do Pegasova právě přineseného kafe. Vysvětloval to tím, že se domníval, že je to na odpad. (SK)

Kdo je horší?
N
áš dopisovatel Vlastík Malachov se zúčastnil zahájení výše jmenované vody v Hostinci u Jezárka v Suchdole, kde jako výčepní působí náš dobrý známý Mareček. Přivezl velice znepokojivé zprávy. Mareček tam prý má teplé pivo a točí pod míru. Několik hodin po obdržení této zprávy se Mareček ozval telefonicky do naší hospody. Poté co jej Jirka podrobil na základě zjištěných informací zdrcující kritice, reagoval Mareček slovy, vyjadřujícími názor, že Vlastík do toho má nejmíň co mluvit, jelikož tamější lokál opustil bez zaplacení. (SK)

Vlna veder si vybrala další oběť!
P
oté, co jsme již v minulém čísle zveřejnili odstrašující případ toho, jaké dopady mohou mít současná panující vedra, musíme bohužel konstatovat, že jsou již i další případy zcela nesmyslného chování pod vlivem horka. Jako příklad může posloužit Pegas, kterého vedro donutilo ke koupeli v řece. Jak mi sám potvrdil, již několik let se v přírodě nekoupal a toto jeho selhání ho bude dlouho mrzet. (SK)

Brabčák drží slovo.
N
ěkolikrát již byl Petr podroben kritice za to, že si chodí kupovat cigarety do konkurenčních podniků. Zdůvodňoval to tím, že značku, kterou kouří nemáme. Musím s uznáním konstatovat, že poté co je v naší hospodě Brabčákova značka(Stuyvesant) k mání, výše zmíněná kritika již není aktuální a cigarety si Petr opět kupuje u nás. (SK)

Whisky skončila.
J
elikož Chlup již o další konzumaci výše zmíněného nápoje nestojí (i přes renovaci inventáře - zakoupení nových sklenic) oznamujeme tímto, že Jack Daniels nebude nadále v naší hospodě k dostání. Naopak pro Déčka jsou objednány další dvě láhve jeho oblíbené Tequily. (SK)

Quo vadis, podnikání?
V
sobotu se v naší hospodě odehráli dvě události, které nastolují otázku v titulku. Případ první - řezník a velkouzenář pan Jan M. popíjel v naší hospodě tzv. na sekyru(pravděpodobně řeznickou), jelikož prý nepočítal s tím, že se zdrží(díky ochotě p. vedoucího mu to bylo umožněno). Jako správný podnikatel by však měl počítat se vším. Což až se mu podobná věc stane při jiném obchodním jednání? Také mu dají na dluh? Nelze vše svádět na údajně špatnou politiku vlády vůči drobným podnikatelům. Pan Jan M. svůj dluh již druhý den čestně splatil. Horší případ je však situace s velkopěstitelem okrasných květin a křovin panem Martinem H. Již před měsícem mu byl v naší hospodě zapůjčen talíř a dodnes jej nevrátil! Lze takovémuto podnikateli při obchodních jednáních důvěřovat? Na omluvu lze říci snad jen to, že po vznesené kritice Martin upadl do velké trudnomyslnosti a značnou část večera strávil v poloze s hlavou na stole, když pravděpodobně přemýšlel o svém provinění. Co říci závěrem? Pánové , pánové, takhle ten kapitalismus nevybudujeme! (SK)

Komu to vadí?
K
napsání tohoto článku mě vedla skutečnost, že v sobotu navštívila náš lokál manželka pana Zdeňka Peterky a údajně si stěžovala na nesnesitelný zápach. Je třeba si uvědomit, že vývěsní štít naší hospody nezdobí několik hvězdiček a ani nevyřešené majetkové vztahy nenapomáhají nějakým větším investicím do rekonstrukce již zastaralé budovy. Sobotní nesnesitelně dusné počasí skutečně zapříčinilo to, že do místností pronikl zápach z toalet a ani cigaretový kouř nešel vyvětrat. Ten kdo se s touto situací nehodlá smířit bude muset navštěvovat luxusnější zařízení, kde lze očekávat klimatizaci, osvěžovače vzduchu ale také vyšší ceny. (SK)

Návrat z vody.
V
minulém čísle jsme vás informovali o odjezdu našich vodních sportovců na zplutí řeky Ohře. Bohužel ani výslechy a neustálým otravováním s všetečnými otázkami se nepodařilo zjistit jakékoliv podrobnosti o průběhu expedice. A tak jsem schopen vás informovat pouze o průběhu víkendu který následoval po jejím návratu. Jedná se především o sobotu 22.7. a částečně i o neděli 23.7. (SK)

Magda slavila.
P
ři návratu slavila svátek Magdaléna, v naší hospodě neznámá mladá dáma. A slavila statečně. Poté co od galantních pánů obdržela kytici, revanšovala se objednáním kořalky pro celou bandu. Musím konstatovat, že baterie třiceti kořalek, nalitá pro tuto příležitost do lépe sklenic, vypadala skutečně velice impozantně. (SK)

Roura se nasral.
O
slavy se nezúčastnil Roura. Protože mu byla zamítnuta žádost a zavezení do svého domova na sídlišti, musel tam jít pěšky a na ostatní se tak nasral, že se na sobotní sezení nedostavil. Pravděpodobně příznaky absťáku ho však již v neděli ráno vzteku zbavily a Roura opět na svém místě u dveří doplňoval hladinu alkoholu v krvi. (SK)

Jak to děláš, Marko?
M
arko neponechal nic náhodě a do naší hospody se dostavil již ve stavu ne zcela střízlivém. V průběhu večera již raději neopakovat svou chybu s nealko nápoji. Zato prokázal až neuvěřitelné schopnosti v jiné oblasti lidské činnosti. Snad proto, že je neposeda neustále někde s někým stál a hovořil. Projevil při tom obrovský talent pro to, vybrat si pro tento rozhovor místo, kde nejvíc překážel. (SK)

Jožka žere účty?
P
ři placení Jožka zjistil, že ztratil účet. Přes zorganizované pátrání a osobní prohlídku postiženého nebyl nalezen. Protože to nebyl první případ, kdy Jožka účet postrádal, vyskytlo se podezření, že účty konzumuje. Doufáme, že se toto podezření nepotvrdí, protože náklady na speciální nejedlou účtenku si nedovedu představit. (SK)

Někdo to nezvládal.
P
ravděpodobně únava po dlouhém a náročném týdnu způsobila, že zdaleka ne všichni vydrželi až do konce. Někdo se rozhodl odejít dříve, silnější jedinci to řešili na místě. Dáda například v sedě pod výčepem, zatímco Artur klasickým čelem na stole. (SK)

Špona řídil dopravu.
A
si jako reakci na náš článek absolvoval Špona v rámci své už skončené dovolené výlet do Vodňan. Svezl se při té příležitosti s panem Fořtem. Kuriózní situace nastala při zpáteční cestě na železničním přejezdu nedaleko Číčenic. Dlouhá fronta aut před blikajícím zabezpečovacím zařízením sváděla k domněnce, že se jedná o poruchu a žádný vlak nepojede. Po chvíli se jeden z řidičů odhodlal to zkusit a úspěšně přejezd překonal. Na druhé straně dával ostatním znamení, že je vše v pořádku a mohou jet. Nikdo jej však nenásledoval. V této chvíli se Špona do věci vložil. Vystoupil, došel na přejezd a po shlédnutí situace začal dirigovat řidiče k přejíždění blikajícího přejezdu. Jeho známá modrá bundokošile pravděpodobně způsobila, že byl považován za zaměstnance ČD, který řídí dopravu, a tak se celá kolona dala do pohybu. Naštěstí opravdu žádný vlak nejel a tak poté co všechna vozidla z přejezdu odjela mohl v narušené cestě pokračovat i Špona. (SK, námět MF)

Soutěž ukončena!
Výsledky slosování
1.cena ......... PEGAS
2.cena ......... MAREČEK
3.cena ......... LONČÁK

Losování provedl pan Václav Urban pod dohledem několika notářů.
Výhry vyzvednout do konce srpna !!!!!!!!

Úvod   Číslo 1   Číslo 2   Číslo 3   Číslo 4   Číslo 5   Číslo 6   Číslo 7   Číslo 8   Číslo 9  

Aktualizace: 13.7.2000; 19:07:12