Úvod   Číslo 1   Číslo 2   Číslo 3   Číslo 4   Číslo 5   Číslo 6   Číslo 7   Číslo 8   Číslo 9  

F A F L   N E W S

Ročník 1, číslo 7 18.července 1995

Obnova tradicí.
V
pátek 14.7. se udála již dlouho nevídaná věc. Déčko jako by se snažil navázat na staré dobré tradice po dlouhé době opět v naší hospodě usnul. Bylo to sice jenom klasické "čelo" a ne jeho známá poloha vsedě s ukapávající slinou, ale i tak naznačil, že to dobré, čemu se v minulosti naučil, ještě nemusí upadat úplně v zapomění. (SK)

Soustředění před vodou.
P
átek 14.7. byl též dnem, kdy se v naší hospodě konalo závěrečné soustředění vodáků a podobných existencí před odjezdem na zplutí řeky Ohře. Jak naznačila jejich konzumace i hudební produkce, jejich výkonnost je na dobré úrovni a nemusíme se proto obávat, že by v cizích krajích dělali naší hospodě ostudu. Dobré výkony podávali též hostující borci z hor, jmenovitě Standa Šafář, který zapadl do kolektivu našich opilců tím nejlepším možným způsobem - to je přizpůsobil se. Toto soustředění se vyznačovalo velkým množství zajímavých příhod, které budou popsány podrobněji v některých následujících článcích. (SK)

I v pití lze bořit hranice !
Z
atím co Bezák Miroslav dělá svým rodičům, manželce i synovi jen radost, jeho starší bratr Bezák Bohouš (ex Paďous Boys, Homo band atd.) hájí čest svého undergroundového jména více než zdatně. Po nedávné prudké noční pitce v táborských pajzlech se rozhodl pro domácí pokračování. Ve sklepě plném jabčáků, rybízáků, trnkáčů a jiných domácích dryáků se ovšem nedala čekat láhev plná ředidla, kterou sem Bezák senior alias Lotras nastražil. Než si mlsoun Bohouš stačil uvědomit co pije, bylo už pozdě. V táborské nemocnici se mu daří již celkem dobře a těší se na propuštění. Dostane-li se tento bulvár až do Tábora, přeji mu touto cestou brzké uzdravení. (VL)

Tropická vedra škodí nejen kolejím!
K
aždým rokem se objevují na místních vývěskách vyhlášky s upozorněním "POZOR VZTEKLINA!". Na obrázku je vždy vyobrazena vychytralá a vzteklá liška. Nechápu proč zrovna liška, když stejně dobře by tam mohl být portrét Bati. Důvod? Dne 11.7. jsem šel na jedno oblíbené odpolední pivo. Než jsem stačil dosednout, byl jsem Baťou inzultován úderem do hlavy. Na nechápavou otázku "Proč? Za co?" mi odpověděl : "Já ti dám psát o mně do novin, parchante!". Na další otázku, co jsem o něm psal mi sdělil, že sice ještě neví, protože noviny ještě nevyšly, ale že jsem určitě něco napsal. Pochopitelně jsem o něm nic nepsal a proto si myslím, že je třeba upozornit ostatní hosty, aby si sedali raději dále, neboť v tomto horku se to může stát komukoliv jinému. Proto varování : "NEDRÁŽDIT A NEHLADIT!" - i když vypadá mile a přítulně. (VL)

Lourdy nebo Faflovic touň.
O
blahodárném účinku našeho piva, jehož léčivá síla se může směle rovnati zázračné vodě v Lourdách, ba ji i v něčem předčí, se mohl přesvědčit náš milovaný básník a malíř mezinárodního věhlasu, jehož obrazy visí i v USA, Zdeněk "Muňoz" Peterka. V minulém týdnu byl Mistr, když si v duchu u splavu sumíroval novou báseň, nechav se přitom inspirovat polonahými najádami, uštknut jakýmsi přízemním tvorem, jemuž zachutnala umělcova krev. Mistra posedla horkost a třas. Třas byl takového rázu, že jeho náčrty z té doby ztrácí pevné kontury a noviny (Veselsko) mohl číst jedině jeda na kole po silnici na Val, která je tak rozmlácená, že třas Mistrův a kola se vyrovnaly! Chvílemi se Mistr domníval, že jeho hodinka již nastala a tak vyzýval celou rodinu, aby zařídila vše stran pohřbu. Celou svou sbírku obrazů odkázal církvi svaté za to, že bude mít na onom světě zajištěnou říznou chlazenou desítku zn. Samson. Jedině obraz představující prsatou dívku trhající třešně odkázal mě, neboť tato za svatou se vydávati nemohla. S vypětím posledních sil se Mistr dovlekl do Zlukova, kde v místní léčebně okusil krmi a černou dvanáctku. Při cestě domů dostal takový třas, že lidé stojící na ulici měli dojem, že kolem pochoduje rota vojáku - a nastojte toť Mistr na svém bicyklu! Rodina Mistra, nevědouc si rady, přemluvila, aby navštívil Faflovnu. Upustili od přepravy vrtulníkem záchranné služby a tak musil Mistr opět použít svého bicyklu. Po prvních třech pivech se ztratily příznaky angíny, mezi šestým a sedmým pivem začala otrava ustupovat, po malém panáku višňové vodky, který na oslavu Mistrova znovuzrození dala paní Kartáková, dostal Mistr opět svoji jiskru do oka a po devátém pivě se cítil jako znovuzrozený a vybízel bodře své spolustolovníky ke společné návštěvě pisoáru. Po několika dalších veselých kalíšcích, které jsem dal já a pan výčepní Karták (ty chutnaly obzvlášť dobře) se zdálo, že již je vše na dobré cestě. Když však Mistr seznal, že na jeho zamčeném kole někdo odjel, zanechav tam své nezamčené (jaká podlost) upadl nejprve na chodník a potom do stavu hluboké trudnomyslnosti. Nic na tom nezměnil ani fakt, že přítomní vodáci vyprávěli veselou historku o jednom opilci, který před námi opouštěl osvěžovnu, že několikrát upadl z kola a seznav, že je zamčené, pravil : "Která kurva to zamkla?" a kolo dále vedl. Doufám, že dnes se již záměna kol vysvětlila a že se Mistr těší i nadále dobrému zdraví. (JAN ČECH PRAŽSKÝ)

Pína nepřesvědčil.
K
onečně jsme se dočkali a Pína přivedl do společnosti svou skoromanželku. Stalo se tak v onen již vzpomínaný pátek 14.7. Musíme konstatovat, že tato křehká mladá dívka dokazovala, že i ten kdo nemá pravidelný trénink, může v konzumaci dosahovat vynikajících výsledků. Hůře dopadl samotný Pína, který, patrně ve snaze předvést své (možná?) nastávající, že dokáže držet krok se svými přáteli, přecenil své možnosti. Projevila se na něm dlouhodobá absence při pravidelných sezeních v naší nálevně. Situaci bohužel nevylepšily ani jeho potápěčské produkce v bazénku na mytí půllitrů u výčepu. A tak se stalo to, že Pína se ožral jako prase a jeho dívka měla značné problémy s tím, jak ho dostat domů. (SK)

Marko se netrefil.
S
ituaci zcela bezchybně nezvládl ani Marko. Již značně podroušen si v brzkých ranních hodinách objednal fernet a sodovku, kterou hodlal kořalku zapít. Poručil si k ní dokonce skleničku. Kořalku dokázal vypít bez problémů. Ty však nastaly v okamžiku, kdy se snažil přelít sodovku z láhve do sklenice. Po několika marných pokusech, kdy většina tohoto nápoje skončila na pultě, sodovku nakonec vypil z láhve. Jeho chování lze omluvit snad jen jeho nezkušeností v zacházení s nápoji, které neobsahují alkohol. (SK)

Jožka zaspal odjezd.
V
eliké bylo překvapení všech hostů v neděli 16.7., když se ve dveřích hospody objevil Jožka, který se měl již dávno nacházet kdesi v povodí Ohře. Po počátečních dohadech na téma zda jeho přítomnost zavinily zdravotní či jiné nesmyslné důvody přišlo vysvětlení od něj samotného a bylo naprosto prosté a jednoduché. Páteční soustředění, na kterém všichni prokazovali oprávněnost své nominace, zmohlo Jožku natolik, že vzbudit se tak, aby stihl společný odjezd, zcela přesahovalo jeho možnosti. Nicméně nezaváhal a poté co upravil svůj stav tak, že byl schopen pohybu, vyrazil za veselskou výpravou alespoň posledním nedělním vlakem. (SK)

Změny na ČD postupují závratnou rychlostí!
Č
lověk se až diví, těm neustálým nespokojencům, kteří si stěžují na stav českých železnic. Vždyť dráhy se mění doslova před očima. Jelikož dojíždím každý den do Českých Budějovic, mohu to myslím posoudit dostatečně fundovaně. A tak vám teď popíšu ty nejvýznamější změny, kterých jsem jako cestující svědkem. První na co se naši železničáři vrhli byla změna barvy názvů stanic. Každý jistě uzná, že na věčně zpožděné vlaky se lépe čeká na stanici s jásavým modrobílým nápisem, než na té původní s fádní černobílou tabulí. I ve vagónech se člověk cítí lépe. Jsou sice stále většinou ne příliš čisté a jejich zařízení není také v právě nejlepším stavu, ovšem to, že zvenku je místo původního nápisu Voz. depo (vozové depo) nápis DKV (depo kolejových vozidel) hned zvedne cestujícímu náladu a zpříjemní zážitky z cestování. Ani vzhled jednotlivých pracovníků nezůstal stranou. Už mi tolik nevadí, že jsou často nevlídní a zcela evidentně nasraní na svou práci, když mi toto své chování předvádí v moderních baseballových čepicích s nápisem ČD, ve kterých vypadají jako by utekli z diskotéky. Situaci jistě přispěl i Pižďuch který si zkrátil své přebujelé vousy a na veselské nádraží se teď nemusí bát chodit ani malé děti. A tak vás prosím - nenavážejte se pořád do těch nádražáků - vždyť oni se tak snaží! (SK)

T yto noviny sponzoruje OR-CZ Moravská Třebová, s.r.o.(ale neví o tom)

Co budeme tisknout.
Z
e strany některých jedinců se v poslední době objevují tendence všelijakými prostředky zabránit popsání svých ne vždy zcela normálních činů v našich novinách. Objevují se různé formy výhrůžek spojených s kategorickými zákazy. Dle mého názoru máme u nás svobodu slova a tak lze psát o čemkoliv a komkoli i bez jeho souhlasu, pokud se jedná o pouhý popis jeho jednání. Pokud dotyčný s onou formulací nesouhlasí může zveřejnit svou verzi případu a čtenář nechť pak posoudí, kde je pravda. Nelze ovšem tisknout vše. Vydavatel nesmí otisknout článek odporující paragrafu 260 trestního zákona (tj. zákon zakazující podporu a propagaci fašismu, rasismu atd.). Takové články však, doufám, v našem plátku vůbec nepřipadají v úvahu. Další věcí, která by měla rozhodovat o otištění je kvalita textu. Následující článek, dle mého názoru, tomuto kritériu příliš neodpovídá a na můj vkus je to přece jen příliš. Protože však noviny nepíši pro sebe, článek otiskuji a zároveň vyhlašuji anketu na téma zda chcete podobné věci v novinách mít. (SK)

Gamba souložil s mentálně retardovanou dívkou.
N
a zájezdu v Třeboni, kde jsme nocovali, nabalil Gamba výše jmenovanou, postiženou dívku, jménem Markéta. Inženýr Michálek mu ji vysadil na střechu autobusu, kde ji Gamba svlékl a věci scházel na zem, které Model rozházel po blízském plotě. Když jsme se vrátili ze snídaně nebohá dívka, byla schována ve křoví. Gamba ji osouložil, asi celkem 3X z čehož měla velkou radost. Gamba od ní dostal na památku tričko "LEVIS". Největší radost ze všeho měli důchodci, kteří čekali před lékárnou na své pravidelné léky. Byli i tací, kteří šli do krámu nakupovat a zapomněli co chtěli. (Pižďuch)

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA FAFL NEWS

Ze života.
Stanislav Kaisler.

     Náměstí toho malého městečka se mi vůbec nelíbilo. Bylo do kopce a kopce já nemám zrovna rád. A při mý smůle budu muset do toho kopce vyšplhat, abych se dostal na tu zábavu. Ještě že je tady dole aspoň hospoda. Mám ještě tři hodiny čas a tak bych mohl dát počáteční dávku. Po druhém pivě mě to zas přepadlo. Bude tam? Určitě ano. Jezdí na všechny tyhle akce. A já se za ní tahám už půl roku i když na mně sere. Na to si musím dát rumíka. A radši hned decáka. Pokaždý chodí sama a zatím dala kopačky každýmu, to mám zjištěný. To její : "Ale Ondro, ale co bych z toho měla?", kterým mi odpovídala na mé nabídky na rande, mě straší celý noci. Fuj! Další rum. Mají tady dvanáctku a hejno vlaštoviček na mém účtu se začíná povážlivě zvětšovat. Dneska to ale musí vyjít. Řeknu jí, jak jí miluju. A co když zase odmítne? Já se z toho zblázním. Už je čas, stejně přijdu pozdě. Na pódiu v amfíku, který byl samozřejmě na kopci, už své životní pravdy vyřvávala jakási stupidní zábavovka. Kde může být? Třeba ještě nepřišla. Teplé kelímkáče nejsou zrovna to, co bych měl příliš v lásce a tak si dávám litřík jabčáku. Alpu mám už z domova. A ruma, samozřejmě. Tamhle je. Zase sedí sama a vytrvale odmítá jakékoliv nabídky k tanci. To tělo. Vypadá jako by právě vypadla ze stránek nějakého super časáku. Jdu na to? Dva litru jabčáku v čoudu, rumy už ani nepočítám, a celou tu dobu na ní jen koukám. Ne že by nebylo na co, ale já chci víc. Krok už nemám příliš jistý když k ní přistupuju. Stojí přede mnou, ONA. Pak se na mě podívala svýma krásnýma modrýma očima a se mnou se zatočil svět. Složil jsem jí svou lásku k nohám. Zvracel jsem dlouho. Vona ta láska asi opravdu prochází žaludkem .


  Marek Máca Cihlář
  veš
  -----------------------------------
  na hřebenu tančí si veš.
  viď, že na ní zlej
           nebudeš,
  že ruku nevztáhneš.
  nakonec tys to byl
  kdo nájem připravil
  ona jen se stěhovala
  to tys pravil
  lepčí špína ve vlasech
  nežli na duši
  a teď, když vešce
  to tak sluší
  svý ideje bys zavraždil
  nebos názor pozměnil ?
  ano, každá špína má svý mínusy
  jenže ta na duši
        oku se nehnusí
  a tak dvě duše 
  pod špínou nánosy
  v rytmu vákua
  spolu klábosí
     
  VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
  !!!!!!! SUPER CENY !!!!!!!
  Stačí správně vyluštit náš složitý hlavolam
  a budete zařazeni do slosování o super ceny!

  1.cena ...... Velký panák dle vlastního 
            výběru (do 20,- Kč)
  2.cena ...... Malý panák dle vlastního 
            výběru (do 10,- Kč)
  3.cena ...... Tyčinka Bravo

  Stačí zvednout ruku a zavolat mně.

  Tajenkou je jeden oblíbený nápoj.

  Cena hovoru 1,- Kč za 1 min.
  Hlavolam
     

Úvod   Číslo 1   Číslo 2   Číslo 3   Číslo 4   Číslo 5   Číslo 6   Číslo 7   Číslo 8   Číslo 9  

Aktualizace: 13.7.2000; 19:07:22